Công ty Cổ phần JOTON Tây nguyên

You are here:

Khai thác khoáng sản FELDSPAR

Địa chỉ: Thôn Chưmkia – xã Ia Hdreh – huyện Krong Pa – tỉnh Gia Lai

Tổng diện tích khu mỏ feldspar là 351.000 m2, bao gồm 5 khu mỏ