JOTON Group

Since 1998

    JOTON Group, ra đời từ 1998, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: Vật liệu Xây dựng, Vật liệu Công nghiệp, Hoá chất, Plastic, Khai khoáng và Năng lượng.

    Với mỗi lĩnh vực và nhóm sản phẩm, JOTON Group đều có những công ty con riêng biệt phụ trách sản xuất và phát triển sản phẩm theo các tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn Quốc tế.

    Các sản phẩm của JOTON Group hiện nay đã và đang được tin dùng rộng rãi ở trong nước và các quốc gia khác trên thế giới.

    Gần đây, JOTON Group bắt đầu tham gia vào lĩnh vực BĐS Công nghiệp với dự án phát triển Khu Thương mại tự do JOTON tại TP Hải Phòng, Việt Nam.

Chủ tịch JOTON Group: Phạm Lê Quân