Công ty Cổ phần JOTON Lâm Đồng

You are here:

Khai thác Cao lanh

Toạ lạc tại thôn Tân Lập, xã Lộc Châu, TP. Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng

Trữ lượng khai thác : 4.092.000 tấn cao lanh dưới rây 0.1 mm ở trạng thái tự nhiên

Công suất khai thác: 204.546 tấn ~ 272.727 tấn/ năm